Picture of CargoMaster Administrator
Pismo PLK
by CargoMaster Administrator - Thursday, 24 July 2014, 1:34 PM
 

Dla Personelu Cargo Master dostępne w dziale "Zarządzenia PLK" pismo PLK z prośbą dot. przypadków kradzieży oraz dewastacji elementów infrastruktury kolejowej.