Picture of CargoMaster Administrator
Wsparcie potencjału zawodowego pracowników 50+
by CargoMaster Administrator - Monday, 28 November 2011, 5:27 PM
 
Aktualnie firma nasza uczestniczy w innowacyjnym projekcie w skali województwa dotyczącym wsparcia potencjału zawodowego pracowników 50+ oraz strategii zarządzania wiekiem. Projekt finansowany jest ze środków unijnych i skierowany do nowoczesnych firm, które dostrzegają znaczenie pracy personelu w funkcjonowaniu firmy, różne potrzeby i możliwości różnych grup wiekowych pracowników, dbają o rozwój pracowników i angażują się w motywowanie ich do pracy. Niebawem będziemy promowani w skali województwa a potem prawdopodobnie kraju jako firma profesjonalnie zarządzająca personelem.
Obecnie jesteśmy na etapie wdrożenia procedur zarządzania wiekiem oraz działań doradczo wspierających dla dwóch osób 50+ z naszej firmy. Powstanie całościowa strategia przygotowana specjalnie dla naszej firmy, uwzględniająca zarządzanie potrzebami i kompetencjami pracowników z tej grupy wiekowej, oparta na ich specyfice funkcjonowania w miejscu pracy, możliwościach i potencjale zawodowym, na specyficznych barierach psychologicznych związanych z pracą w tym wieku, a także na elementach prewencji zdrowotnej. Model będzie przeznaczony do wdrożenia dla przedsiębiorców. Ostatecznie zaakceptowana strategia zarządzania będzie mogła być stosowana wobec całości personelu - do wszelkich działań jakie prowadzimy dołączą nowe wspierające satysfakcję z pracy i możliwości.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie projektu "50+ Doświadczenie" www.piecdziesiatplus.com oraz w Dziale Kadr.

Anna Napiórkowska
konsultant ds. wdrożenia