1.Odpowiedz właściwą / uznaną/ zaznacz na teście /w kółku litera A,B lub C /.
2. Tylko jedna odpowiedz jest właściwa.